START-banner

Onsala - Abbelåsvägen

ANMÄL DITT INTRESSE
OCH BESTÄLL ANSLUTNING

Senast uppdaterad: 22 februari 09:08
Ditt villaområde är just nu i Intressefasen då vi tar emot intresseanmälningar från villaägarna i området. När området kommer upp i tillräcklig avtalsgrad går vi över i nästa fas. Hur hög anslutningsgrad som behövs för att vi ska börja bygga varierar mellan olika områden. Men man kan säga att det sannolikt kommer att behövas beställningar från minst 50% av fastigheterna. D...
gray Intresse 1 st 5%
gray Beställning 12 st 63%
Möjliga anslutningar: 19 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (10 st) intresseanmälningar för att gå vidare

Onsala Abbelåsvägen info.

Senast uppdaterad: 22 februari 12:54
Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av bredband runt Abbelåsvägen under 2018.
I samband med er förenings arbete med nedläggning av fiberkanalisation i ert område har vi möjlighet att erbjuda din fastighet anslutning till Kungsbacka bredbandsnät.