START-banner

Onsala - Abbelåsvägen
Onsala Abbelåsvägen info.

Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av bredband runt Abbelåsvägen under 2018.
I samband med er förenings arbete med nedläggning av fiberkanalisation i ert område har vi möjlighet att erbjuda din fastighet anslutning till Kungsbacka bredbandsnät.
gray Beställning 16 st 84%
Möjliga anslutningar: 19 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (10 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta