START-banner

Vallby
Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av bredband i ditt område, Vallby, under 2019.

Ditt område är just nu i intressefasen då Kungsbacka bredbandsnät tar emot anmälningar från villaägarna i området. När området kommer upp i tillräcklig avtalsgrad går vi över i projekteringsfas. Hur hög anslutningsgrad som behövs för att vi ska börja bygga varierar mellan olika områden, sannolikt kommer det att behövas beställningar från 50%. Eventuella VA-föreningar...
gray Beställning 25 st 86%
Möjliga anslutningar: 29 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (15 st) beställningar för att gå vidare
Karta