START-banner

Kolla-Bengtssons väg
Beslut byggnation Kolla-Bengtssons väg.

Information från Kungsbacka bredbandsnät
gray Beställning 1 st 9%
gray Ansluten 4 st 36%
Möjliga anslutningar: 11 st
Karta