START-banner

Habäckebrostigen
Status byggnation Habäckebrostigen

Byggnation i området beräknas påbörjas i början av oktober och bedöms vara klart slutet av november
Under tiden grävarbete pågår kan trafiksituationen i området komma att påverkas och vi ber er ha överseende med detta.
gray Beställning 10 st 83%
gray Ansluten 1 st 8%
Möjliga anslutningar: 12 st

Byggnation Habäckebrostigen

Information status Habäckebrostigen