START-banner

Bröndome etapp B
Byggnation Bröndome Förening

Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av fibernät i ditt område.
gray Intresse 4 st 9%
gray Beställning 17 st 40%
Möjliga anslutningar: 43 st
Karta