START-banner

Bröndome etapp B
Byggnation Bröndome Förening

Kungsbacka bredbandsnät planerar för byggnation av fibernät i ditt område.
gray Intresse 2 st 5%
gray Beställning 25 st 58%
Möjliga anslutningar: 43 st
Karta