villa2

Bäcken VA-lags förening

ANMÄL DITT INTRESSE
OCH BESTÄLL ANSLUTNING

Ditt villaområde är just nu i Intressefasen då vi tar emot intresseanmälningar från villaägarna i området.
I samband med er förenings arbete med nedläggning av fiberkanalisation i ert område har vi möjlighet att erbjuda din fastighet anslutning till Kungsbacka bredbandsnät med planerad byggnation under 2018.
gray Intresse 6 st 46%
gray Beställning 6 st 46%
gray Ansluten 1 st 8%
Möjliga anslutningar: 13 st
Karta
#inlineditbutton