Ölmevallav_Kroktorp_Nortorp

ANMÄL DITT INTRESSE & BESTÄLL ANSLUTNING

Ditt villaområde är just nu i Intressefasen då vi tar emot intresseanmälningar från villaägarna i området. När området kommer upp i tillräcklig avtalsgrad går vi över i nästa fas. Hur hög anslutningsgrad som behövs för att vi ska börja bygga varierar mellan olika områden. Men man kan säga att det sannolikt kommer att behövas beställningar från minst 50% av fastigheterna. D...
NamnÖlmevallav_Kroktorp_Nortorp
Adresser143
gray Intresse 5 st 3%
gray Beställning 28 st 20%
Minimikrav
Vi behöver 60% (86 st) beställningar för att gå vidare
28 av 86
Karta
#inlineditbutton