START-banner

Lerkil VA & fiber etapp 8
Byggnation Lerkil etapp 8

VA-och fiber entreprenaden i Lerkil etapp 8 påbörjas under hösten 2018 och beräknas vara helt klart till vecka 50 2019. Under tiden grävarbete pågår kan trafiksituationen i området komma att påverkas och vi ber er ha överseende med detta. Med vänlig hälsning Kungsbacka bredbandsnät Efter 18 juni 2018 tas inga nya anmäln...
gray Beställning
Möjliga anslutningar: 67 st
Karta