villa2

Stormgatan villaområde

.Byggnation Stormgatan..

Information från Kungsbacka kommun Teknik
gray Intresse 16 st 39%
gray Beställning 15 st 37%
Möjliga anslutningar: 41 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (21 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta
#inlineditbutton