START-banner

Stormgatan villaområde
.Byggnation Stormgatan..

Information från Kungsbacka kommun Teknik
gray Beställning 27 st 66%
Möjliga anslutningar: 41 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (21 st) intresseanmälningar för att gå vidare
Karta